Imprint

ERHARD GmbH & Co. KG 
Meeboldstraße 22 
D-89522 Heidenheim

Phone: +49 (0)7321 320 0 
Fax: +49 (0)7321 320 808 
E-mail: info@talis-group.com

VAT No: DE145570115

VAT No Fiscal departement Heidenheim 
64004/10012

Registered office: Heidenheim, Registrar of companies Ulm: HRA 660003 
General partner: ERHARD Verwaltungsgesellschaft mbH 
Registered office: Heidenheim, Registrar of companies Ulm: HRB 660305 
Managing Director: Franz Josef Niedermeier, Dieter Lüdtke

ERHARD GmbH & Co. KG 
Settlement Unna
 
Friedrich-Ebert-Straße 58
59425 Unna